Hukuk Bürolarına Özel Geliştirilmiş Yazılım Çözümleri İçin

SHA YAZILIM

Uyap Çoğaltma | Multilogin Uyap | Çoklu Uyap | Çoklu Oturum

Mahremiyet Politikamız

Bizim için mahremiyetinize saygı vazgeçilemez bir hakkınızdır.
Bu hakkınızın gereği olarak hukuken zorunlu olmadığımız hiç bir kişisel verinizi saklamamaktayız.

Çerezler

shayazilim.com' da kullanılan çerezler oturumunuz sona erdiğinde silinir. Yani bir sonraki ziyaretinizle önceki ziyaretleriniz arasındaki bağ kurulamaz. Sunduğumuz bilgilere ulaşmak için üye olmanız ya da e-posta adresinizi vermeniz gerekmez. İlerde bu yönde yoğun bir talep olursa o zamanda dahi mahremiyetinize saygımız en yüksek seviyede olacaktır.

Site Trafiği

Her ne kadar biz size ait hiç bir kişisel veriyi saklamak istemesek de kanunen saklamak zorunda olduğumuz bazı kişisel verileriniz var.

Kısaca internet kanunu diyebileceğimiz 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" isimli kanuna göre shayazilim.com hem içerik sağlayıcı hem de yer sağlayıcıdır.

Bu kanun içerik ve yer sağlayıcılara bazı yükümlülükler getirmiştir.

Yer sağlayıcı için getirilen yükümlülüklerden biri de site trafik bilgilerinin saklanmasıdır. Kanuna göre bu bilgiler en az bir yıl saklanmak zorundadır. Trafik bilgileri; siteye eriştiğiniz zaman, kullandığınız ip adresiniz, eriştiğiniz sayfa bilgileridir. Bu bilgiler tek başına sizin kimliğinizi tespit etmek amacıyla yetersizdir.

Ancak eğer Türkiye'den bağlanıyorsanız ve IP adresinizi sadece siz kullanıyorsanız erişim sağlayıcınızın tuttuğu size tahsis edilen IP adresi bilgisi ile bizim tarafımızdan tutulan trafik bilgisindeki IP adresinin eşleştirilmesi ile kimliğiniz tespit edilebilir. Bu sebepten dolayı yer sağlayıcıların tutmak zorunda olduğu trafik bilgileri kişisel veriniz olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğü altında olduğumuz konular:

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu Sultan Hamit AKYILDIZ'dır. Ulaşmak için iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Bu siteyi ziyaret etmeniz sebebiyle oluşan IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa ve zaman gibi bilgiler site bünyesinde toplanmakta ve istatistiksel veriler elde etmek amacıyla işlenmektedir.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı

Kişisel verileriniz kanunen vermek zorunda olabileceğimiz adli ve idari merciler hariç hiç bir kişi ya da kuruma aktarılmamaktadır. Link verilmesi yöntemiyle dahi kişisel verilerinizin başkalarının eline geçilmesine izin verilmemektedir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz sadece sitemizi ziyaret ettiğiniz anda toplanmakta ve bu işlem 5651 sayılı kanun kapsamında yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kişisel verileriniz sadece sitemizi ziyaret ettiğiniz anda toplanmakta ve bu işlem 5651 sayılı kanun kapsamında yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki haklarınızı kullanabilmek için;

[email protected] elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta ile (güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak) veya Kılıç Reis Mahallesi İnönü Caddesi No:194 Kat:2 Daire:5 Konak/İzmir adresine iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla ya da şahsen veya noter aracılığı ile iletebilirsiniz.

shayazilim.com kişisel bilgilendirme sayfası olmakla birlikte hukukun ve hakkaniyetin gereği olarak mahremiyetinizin korunması için sadece kanunların öngördükleri yetinmez ve her yönüyle mahremiyet hakkınızın korunmasını amaçlar.

Mahremiyetinizle ilgili endişelerinizi lütfen bize iletiniz.

Sha Yazılım

Uyap Avukat Portal İşlemleri Uyap Toplu Evrak İndir / Gönder